ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı uygulayan kuruluşların faaliyetlerinin her aşamasında çevreye duyarlılığın arttırılması, atıkların minimal seviyeye indirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynak tüketiminin azaltılması konularında sistemsel bir yaklaşım sağlar. ISO 14001 standardının odak noktası çevre olup, kuruluşlar ISO 14001:2015 standardını uygulayarak faaliyetleri esnasında çevrenin korunmasını sağlamakta ve çevre bilinci oluşturmaktadırlar.

ISO 14001:2015 standardı, kuruluşların çevresel etkilerini yaşam döngüsü kapsamında ele alarak çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını hedeflemektedir. ISO 14001 standardın 2015 yılında yayınlanan yeni revizyonu ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile kolaylıkla entegre edilmektedir. Özetle, çevresel etkileri olan tüm işletmeler ISO 14001 belgesi ile Çevre Yönetim Sistemini uyguladıklarını belgelendirmekte, aynı zamanda ISO 9001 ile entegre bir sistem uygulayarak kalite yönetim sistemlerini belgelendirebilmektedirler.

 • Üretim – imalat yapan tüm kuruluşlar
 • Hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar
 • Belediyeler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Kooperatifler, Dernek ve Vakıflar
 • Tüm Özel ve Kamu kuruluşları
 • Uluslararası kabul görmüş, çevrenin korunması için en etkin sistem ile kuruluşların faaliyetlerinin her aşamasında çevresel etkilerini kontrol etmeyi sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası yasal çevre mevzuatlarına uyum sağlanmasını kolaylaştırır.
 • Çevre bilinci ile kuruluşlara sürdürülebilirlik alanında prestij kazandırır.
 • Çevre duyarlılığı bilincinin tüm çalışanlar ila paylaşılmasını sağlar.
 • Çevresel risk ve fırsatların sistemsel olarak yönetilmesini sağlar.
 • Çevresel etkilerden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
 • Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
 • Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan çevresel kazalar önlenmiş olur.
 • Her büyüklükte işletme ve her tip ürüne uygulanabilir.
 1. Kuruluşun yapısı ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi
 2. ISO 14001:2015 standardına göre sistem kurulumu
 3. ISO 14001:2015 sisteminin uygulamaları
 4. Akreditasyon kapsamları göz önünde bulundurularak belgelendirme kuruluşuna başvuru
 5. ISO 14001:2015 belgelendirme denetimi gerçekleştirilmesi
 6. ISO 14001:2015 belgesinin alınması

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alındığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. Ancak her yıl gözetim denetimleri yapılarak belgenin şartlarının devam ettiği kontrol edilmelidir.

3 yılın sonunda ISO 14001 belge geçerlilik süresinin sona ermesiyle yeniden belgelendirme yapılması için belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılmalıdır.